پرداخت وجوهات شرعیه
در صورتیکه مایل به دریافت رسید الکترونیکی و پیگیری پرداخت هستید
مسئوليت شرعی اشتباه در محاسبه مبالغ بر عهده پرداخت کننده است.
پیگیری وجوهات شرعیه
اگر قبلا از طریق این سامانه وجهی را پرداخت کرده‌اید و قصد دریافت مجدد رسید از طریق پست الکترونیک را دارید فرم زیر را تکمیل نمایید.