حوادث

نصف ازسهم مبارک امام (علیه السلام) را می توانید جهت کمک به بیماران کورنا ازطریق همین سایت پرداخت یا به دفتر مراجعه فرمائید

کفاره

کفاره تاخیر برای هر روز 2500تومان وکفاره عمد برای هر روز 360000تومان می باشد

فطريه سال 1399

فطریه برای هر نفر برحسب گندم 9000 تومان و برحسب برنج ایرانی 75000 تومان وبرنج خارجی 45000تومان می‌باشد کفاره تاخیر هر روز 2500 تومان